Ȼ/03

Top / Ȼ / 03

ϢΩ켡ε

LU ʬ

ݤФˡǤªľġʤ٤ʷľȡLU ʬȤΤˤʤ롥

ץץ

 1. # LU decomposition test program.
 2. # Solve a problem ax=b where a is a matrix and b is a vector.
 3.  
 4. include Math
 5.  
 6. # size of the problem
 7. n = 4
 8.  
 9. # matrix
 10. a = [
 11.   [3.0, 3.0, -5.0, -6.0],
 12.   [1.0, 2.0, -3.0, -1.0],
 13.   [2.0, 3.0, -5.0, -3.0],
 14.   [-1.0, 0, 0, 1.0 ]
 15. ]
 16.  
 17. # vector
 18. b = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
 19.  
 20. # LU decomposition without pivot operation.
 21. # Note that we don't need the vector b and computation cost order is n^3 because it is triple loop.
 22. for k in (1..(n-1))
 23.   for i in (k+1..n)
 24.     a[i-1][k-1] /= a[k-1][k-1]
 25.     for j in (k+1..n)
 26.       a[i-1][j-1] -= a[i-1][k-1]*a[k-1][j-1]
 27.     end
 28.   end
 29. end
 30.  
 31. # We obtain y=L^(-1)b by a forward substitution.
 32. # Its loop is double and it means its computation cost order is n^2.
 33. y = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
 34. for i in (1..n)
 35.   y[i-1] = b[i-1]
 36.   if i < n
 37.     for j in ((i+1)..n)
 38.       b[j-1] -= a[j-1][i-1]*b[i-1]
 39.     end
 40.   end
 41. end
 42.  
 43. # Solve the solution x=U^(-1)y by a backward substitution.
 44. # Its computation cost order is also n^2.
 45. x = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
 46. n.downto(1) { |i|
 47.   x[i-1] = y[i-1]/a[i-1][i-1]
 48.   if i > 2
 49.     (i-1).downto(1){ |j|
 50.     y[j-1] -= (a[j-1][i-1]/a[i-1][i-1])*y[i-1]
 51.     }
 52.   end
 53. }
 54.  
 55. # result
 56. p x
 57.  
 58. # Sample result
 59. # [-4.999999999999999, 8.881784197001252e-16, -1.9999999999999993, -1.0]

ǵ޹߲ˡ

A оΤξ硢Ax = b οβ x Ф S(a) := (a-x)^t A (a-x) Ȥȡ S(a) Ǥꡢa = x λΤߥˤʤ롥 ѤơS(a) ʤ褦˥٥ȥ a ȿɤƤäơS(a) ۤܥˤʤФ a x ζͤȤǤ롥

ιͤ˱äơS(a) ֺǤ᤯פ a ƤˡǤ롥
warning.png S(a) äȤ᤯Ȥ S(a) θۤεǡ׻Ƥߤ b - Aa Ǥ롥

ʤߤˡ֤⤦ΤҤ CGˡǤȤߤʤ롥

ץץ

 1. # Steepest descent method to solve Ax = b where A: matrix, b: vector.
 2. include Math
 3.  
 4. ##### contants #####
 5. # Allowed error which is evaluated by norm.
 6. Eps = 1.0e-08
 7.  
 8. # Matrix
 9. A = [
 10.   [7.0, 1.0, 2.0, 3.0],
 11.   [1.0, 10.0, 3.0, 4.0],
 12.   [2.0, 3.0, 13.0, 6.0],
 13.   [3.0, 4.0, 6.0, 16.0 ]
 14. ]
 15.  
 16. # Vector on the right hand side
 17. B = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
 18.  
 19. # size of the problem
 20. N = A.size
 21.  
 22. ##### Functions ######
 23. ### Function: inner product
 24. def inner_product(x,y)
 25.   z = 0.0
 26.   for i in (1..N)
 27.     z += x[i-1]*y[i-1]
 28.   end
 29.   return z
 30. end
 31.  
 32. ### Function: scalar multiply
 33. def vc_coeff(c,b)
 34.   z = Array.new(N).collect{ 0.0 }
 35.   for i in (1..N)
 36.     z[i-1] = c * b[i-1]
 37.   end
 38.   return z
 39. end
 40.  
 41. ### Function: sum of vectors
 42. def vc_sum(a,b)
 43.   c = Array.new(N).collect{ 0.0 }
 44.   for i in (1..N)
 45.     c[i-1] = a[i-1]+b[i-1]
 46.   end
 47.   return c
 48. end
 49.  
 50. ### Function: matrix * vector
 51. def mtrx_vc_product(a,b)
 52.   c = Array.new(N).collect{ 0.0 }
 53.   for i in (1..N)
 54.     for j in (1..N)
 55.       c[i-1] += a[i-1][j-1]*b[j-1]
 56.     end
 57.   end
 58.  
 59.   return c
 60. end
 61.  
 62. ### Function: A * vector
 63. def a_vc(b)
 64.   return mtrx_vc_product(A,b)
 65. end
 66.  
 67. ### Function: residual = b - Ax
 68. def residual(x)
 69.   return vc_sum(B, vc_coeff(-1.0, a_vc(x)))
 70. end
 71.  
 72. ### Function: The norm to use in the Jacobi method.
 73. def norm(x)
 74.   v = 0.0
 75.   for i in (1..N)
 76.     v += x[i-1]**2
 77.   end
 78.   return sqrt(v)
 79. end
 80.  
 81. ### Function: print results
 82. def print_result(x)
 83.   print "x = ["
 84.   for i in (1..N-1)
 85.     printf("%.6f",x[i-1])
 86.     print ", "
 87.   end
 88.   printf("%.6f",x[N-1])
 89.   print "], "
 90.   print "residual= ",norm(residual(x)),"\n"
 91. end
 92.  
 93. ### Function: Steepest descent method iteration
 94. def steepest_descent_iteration(x)
 95.   r = residual(x)
 96.   w = inner_product(r,r) / inner_product(r, a_vc(r))
 97.  
 98.   return vc_sum(x, vc_coeff(w,r))
 99. end
 100.  
 101. ##### main program #####
 102. # initial values
 103. x = Array.new(N).collect{ 1.0 }
 104. print_result(x)
 105.  
 106. # loop to obtain a good x.
 107. loop_times = 0
 108. loop do
 109.   if (norm(residual(x)) < Eps) then
 110.       break
 111.     else
 112.       x = steepest_descent_iteration(x)
 113.       print_result(x)
 114.       loop_times += 1
 115.     end
 116. end
 117.  
 118. # result
 119. print "\n\nYou obtain a numerical solution after ",loop_times," loops.\n\n"
 120. print_result(x)
 121. print "\n"

CG ˡ

S(a) Ǥ᤯˲ǵ޹߲ˡĥꤹǤäƼ«٤ΤȸäɤΤǡŪˤȹͤʤΤ CG ˡǤ롥 Ūˤϡ a ƤפФβ A-ľ򤹤褦ˤΤ CG ˡǤ롥
warning.png ǵ޹߲ˡϡβФβɬľ򤷤Ƥ롥
warning.png ĤΥ٥ȥ x,y A-ľǤȤϡx^t A y = 0 Ǥ뤳ȡ

ơΤ褦˲ A-ľˤʤ褦ˤȡָŪˤϡA μ n Ȥȥ٥ȥ a n 뤫ޤǤˤʤ餺 a = x ȤʤȤɤ⤿餵롥

ץץ

 1. # CG method to solve Ax = b where A: matrix, b: vector.
 2. include Math
 3.  
 4. ##### contants #####
 5. # Allowed error which is evaluated by norm.
 6. Eps = 1.0e-08
 7.  
 8. # Matrix
 9. A = [
 10.   [7.0, 1.0, 2.0, 3.0],
 11.   [1.0, 10.0, 3.0, 4.0],
 12.   [2.0, 3.0, 13.0, 6.0],
 13.   [3.0, 4.0, 6.0, 16.0 ]
 14. ]
 15.  
 16. # Vector on the right hand side
 17. B = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
 18.  
 19. # size of the problem
 20. N = A.size
 21.  
 22. ##### Functions ######
 23. ### Function: inner product
 24. def inner_product(x,y)
 25.   z = 0.0
 26.   for i in (1..N)
 27.     z += x[i-1]*y[i-1]
 28.   end
 29.   return z
 30. end
 31.  
 32. ### Function: scalar multiply
 33. def vc_coeff(c,b)
 34.   z = Array.new(N).collect{ 0.0 }
 35.   for i in (1..N)
 36.     z[i-1] = c * b[i-1]
 37.   end
 38.   return z
 39. end
 40.  
 41. ### Function: sum of vectors
 42. def vc_sum(a,b)
 43.   c = Array.new(N).collect{ 0.0 }
 44.   for i in (1..N)
 45.     c[i-1] = a[i-1]+b[i-1]
 46.   end
 47.   return c
 48. end
 49.  
 50. ### Function: matrix * vector
 51. def mtrx_vc_product(a,b)
 52.   c = Array.new(N).collect{ 0.0 }
 53.   for i in (1..N)
 54.     for j in (1..N)
 55.       c[i-1] += a[i-1][j-1]*b[j-1]
 56.     end
 57.   end
 58.  
 59.   return c
 60. end
 61.  
 62. ### Function: A * vector
 63. def a_vc(b)
 64.   return mtrx_vc_product(A,b)
 65. end
 66.  
 67. ### Function: residual = b - Ax
 68. def residual(x)
 69.   return vc_sum(B, vc_coeff(-1.0, a_vc(x)))
 70. end
 71.  
 72. ### Function: The norm to use in the Jacobi method.
 73. def norm(x)
 74.   v = 0.0
 75.   for i in (1..N)
 76.     v += x[i-1]**2
 77.   end
 78.   return sqrt(v)
 79. end
 80.  
 81. ### Function: print results
 82. def print_result(x)
 83.   print "x = ["
 84.   for i in (1..N-1)
 85.     printf("%.6f",x[i-1])
 86.     print ", "
 87.   end
 88.   printf("%.6f",x[N-1])
 89.   print "], "
 90.   print "residual= ",norm(residual(x)),"\n"
 91. end
 92.  
 93. ### Function: CG iteration
 94. def cg_iteration(x,r,p,r_R,q)
 95.   q_Q = inner_product(p,q)
 96.   w = r_R/q_Q
 97.   x_new = vc_sum(x, vc_coeff(w,p))
 98.   r_new = vc_sum(r, vc_coeff((-1.0*w),q))
 99.  
 100.   r_R_new = inner_product(r_new, r_new)
 101.   beta = r_R_new / r_R
 102.   p_new = vc_sum(r_new, vc_coeff(beta,p))
 103.   q_new = a_vc(p_new)
 104.  
 105.   return [x_new, r_new, p_new, r_R_new, q_new]
 106. end
 107.  
 108. ##### main program #####
 109. # initial values
 110. x = Array.new(N).collect{ 1.0 }
 111. r = residual(x)
 112. p = vc_coeff(1.0, r)
 113. r_R = inner_product(r,r)
 114. q = a_vc(p)
 115.  
 116. print_result(x)
 117.  
 118. # loop to obtain a good x.
 119. loop_times = 0
 120. loop do
 121.   if (norm(residual(x)) < Eps) then
 122.       break
 123.     else
 124.       x,r,p,r_R,q = cg_iteration(x,r,p,r_R,q)
 125.       print_result(x)
 126.       loop_times += 1
 127.     end
 128. end
 129.  
 130. # result
 131. print "\n\nYou obtain a numerical solution after ",loop_times," loops.\n\n"
 132. print_result(x)
 133. print "\n"